Opłatek OSPD Galicja

W dniu 16.12.2022 w hotelu Litwiński w Tęgoborzy, na zaproszenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja którego jesteśmy członkiem odbyło się spotkanie opłatkowe na którym reprezentował nas kierownik ds. transportu Tomasz Karpiel. Na spotkaniu oprócz przedstawicieli branży transportowej znaleźli się również górnicy, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wieczorem po połamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedliśmy do stołu przy którym jedliśmy i śpiewaliśmy kolędy.

Dziękujemy za zaproszenie!

To top