Forum Budowlane

W dniach 20-22.04.2012 w Hotelu Grand Nosal w Zakopanem odbyło się Forum Budownictwa. Organizatorem była Galicyjska Izba Budownictwa, a Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W tak ważnym spotkaniu, dla komórki ekonomi jakim jest budownictwo, udział wzięli min: Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP – Olgierd Dziekoński, Komisja Sejmowa (Infrastruktury) – poseł Andrzej Adamczyk, Prezydent Miasta Nowy Sącz – Ryszard Nowak, Vice Prezydent Miasta Krakowa – Elżbieta Koterba, Vice Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Jerzy Pilch, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Małgorzata Boryczko, Zarząd Dróg Powiatowych – Wójcik Adama, Małopolski Inspektor Transportu Drogowego – Andrzej Pierzchała, Rektor Politechniki Krakowskiej – Kazimierz Furtak, Okręgowy Inspektor Pracy – Tadeusz Fic. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli sądeckich firm tj.: P.P.H.U Ramex, Wiśniowski oraz Fakro.

Tegoroczne Forum, jak zawsze obfitowało w wiele tematów dotyczących rozwoju budownictwa i gospodarki. Najważniejsze zagadnienia na jakie kładziono nacisk to: Rola budownictwa w Gospodarce Narodowej Kraju, kształtowanie warunków dla rozwoju budownictwa przestrzennego kraju ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Małopolski i Podkarpacia, finansowanie budownictwa, kredyty inwestycyjne i hipoteczne, oraz omówienie założeń do nowego Prawa Budowlanego.

Finalnym punktem spotkania było rozdanie odznak i medali. ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ zostali uhonorowani Prezydent miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak oraz prezes firmy Ramex – Robert Rams, natomiast prezes firmy Wiśniowski otrzymał ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.

To top