Szkolenie z firmą KAPRIN Sp. z o.o

W dniu 12.04.2010 na terenie naszej firmy odbyło się szkolenie firmy KAPRIN Sp. z o.o producenta wyrobów betonowych dla drogownictwa i kanalizacji.

Szkolenie obejmowało informacje związane z przedstawieniem:

  • zakresu i procesu produkcji,
  • przedstawienia najnowszego systemu dennic monolitycznych PERFECT zaletą tej technologii jest produkcja dennic o jednorodnej wysokiej klasie betonu z dowolną, indywidualną konfiguracją kinety uwzględniającą ilość przyłączy, ich średnice, wysokości, kąty, spady, a także rodzaje stosowanych rur. W porównaniu z alternatywnymi metodami produkcji dennic ochraniającymi kinetę (wykładziny plastikowe, kamionka, klinkier, itp.) jest ona o wiele tańsza, a tym samym bezkonkurencyjna dennica PERFECT wykonana jako odlew monolityczny gwarantuje najwyższą jakość dokładność i szczelność połączeń rur. System ten pozwala na wykonanie przejść szczelnych z uszczelkami zintegrowanymi. Dennice PERFECT wykonane z betonu samozagęszczalnego o wysokiej wytrzymałości odpowiadają aktualnym europejskim i krajowym normom. Celem zwiększenia odporności dennicy na agresywność ścieków stosuje się beton o podwyższonej klasie wytrzymałości. Dzięki czemu polepszają się też inne parametry betonu, to jest: nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie i odporność na ścieranie.

Zapraszamy do zakupów produktów firmy KAPRIN.

To top