Stawiamy na jakość!

W trosce o zadowolenie naszych klientów w dniu 04.02.2010r. w siedzibie naszej firmy odbył się audit nadzoru ISO 9001:2008. Auditor zewnętrzny Pan Kazimierz Bujas z firmy DEKRA Certification Sp. z o.o. bardzo wnikliwie prześledził procedury obowiązujące w naszej firmie oraz udzielił cennych wskazówek do doskonalenia jakości. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać stale rosnącym oczekiwaniom naszych klientów oraz ciągle dążyć do podnoszenia jakość sprzedaży i świadczonych usług.

Audyt sprawdzający obejmował między innymi:

  • Polityka Jakości, cele jakości, orientacja na klienta, komunikacja wewnętrzna, przegląd zarządzania.
  • Procesy zachodzące w firmie, nadzór nad dokumentacją i zapisami jakości.
  • Handel materiałami budowlanymi – planowanie realizacji wyrobu, określenie i przegląd wymagań dotyczących wyrobu, komunikacja z klientem, nadzorowanie operacji produkcyjnych, identyfikacja i identyfikalność, ochrona wyrobu, nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów, nadzorowanie i pomiar procesów i wyrobów, nadzorowanie wyrobów niezgodnych.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, przegląd szkoleń pracowników, środowisko pracy.
  • Infrastruktura działająca w fimie.
  • Audit wewnętrzny – nadzór nad wyrobem niezgodnym, analiza danych, ciągłe doskonalenie, działania korygujące i zapobiegawcze.

Uprzejmie dziękujemy Panu Kazimierzowi Bujas za wnikliwą kontrole oraz wskazówki do dalszego doskonalenia a Państwa z przyjemnością informujemy iż całą kontrole przeszliśmy pomyślnie i utrzymaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na kolejny rok.

To top